a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nitella gracilis (Smith) Agardh

Sierlijk glanswier
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:ernstig bedreigd
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas geelgroen, tot 0,5 mm dik; Schors afwezig; Stekels geen; Stipulae geen; Takken 2-3 x vertakt, tot 1,5 cm lang; Bracteae geen; Eindtak / eindsegment ongelijk van lengte, 2-3 cellig; Eindcel kort, spits, niet mucronaat; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,5 mm lang; tot 0,35 mm breed; Antheridiën tot 0,3 mm in diameter; Oösporen tot 0,3 mm lang; tot 0,25 mm breed; Oösporenmembraan met kleine korrels.
 
foto7738