a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
soortinformatie | taxonomie | trend

Familie:Characeae
Status:(niet bedreigd)
Voorkomen:vrij zeldzaam
Trend:matig afgenomen
beschrijving

Hoofdas grijsgroen, fors, tot 2,5 mm dik, meestal met een dikke laag kalk bedekt; Schors diplostich,meestal aulacanth of isostich, vaak met duidelijke torsie; Stekels 2-3 bij elkaar (soms alleenstaand), tot 2,5 mm lang, bovenaan talrijk, onderaan afwezig, min of meer cilindrisch met korte spitse punt; Stipulae tot 1,5 mm lang, dun, spits, uitstaand; Takken tot 3 cm lang, 4-6 beschorste segmenten; Bracteae voorste (adaxiaal) tot 3 mm lang, achterste (abaxiaal) rudimentair tot kort tot 0,7 mm; Eindtak / eindsegment 2-3 cellig, kort, onbeschorst; Eindcel kort, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,8 mm lang; 0,7 mm breed; Antheridiën tot 0,5 mm in diameter; Oösporen tot 0,7 mm lang; 0,45 mm breed; Oösporenmembraan glad.
 
foto7710
foto7711
foto7712
foto7713
foto7714
foto7715
foto7716