a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara vulgaris var. papillata Wallroth ex A.Braun

Stekelig gewoon kransblad
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:(niet bedreigd)
Voorkomen:vrij zeldzaam
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas grijsgroen, meestal met kalkaanslag, tot 1 mm dik; Schors diplostich, aulacanth; Stekels tot meer dan 1 mm lang, dik, stomp, tegen de as aan gedrukt, vrijwel altijd alleenstaand, zelden met 2 bij elkaar; Stipulae in 2 rijen, kort, dik, stomp; Takken tot 3,5 cm lang, uitstaand of iets ingebogen; 3-4 beschorste segmenten; Bracteae achterste (abaxiaal) niet ontwikkeld, voorste (adaxiaal) kort; Eindtak / eindsegment onbeschorst, 2-3 cellig, vrij kort; Eindcel kort, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,85 mm lang; 0,55 mm breed; Antheridiën tot 0,5 mm in diameter; Oösporen tot 0,75 mm lang; 0,45 mm breed; Oösporenmembraan vrijwel glad.
 
foto7729
foto7730