a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz & Tehler

Verzonken schriftmos
algemeen | literatuur (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Roccellaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Graphis involuta, Opegrapha atra var. siderella, Opegrapha herpetica, Opegrapha herpetica var. siderella, Opegrapha rufescens, Opegrapha siderella, Zwackhia involuta
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrentepohlia
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Disjunct circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen, bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Arthonio-Lecidelletea elaeochromae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
 
foto34206
foto11420
foto11421
foto3274
foto26129
foto34205
foto44811
foto44812
foto44816