a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Satyridae

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw tweemaal in Nederland is waargenomen. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en in de Hoge Venen in België.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 22-26 mm. Deze erebia is vrij groot en heeft als enige in Noordwest-Europa een sterk geblokte franje. Kenmerkend is ook het begin van een witte band op de onderkant van de achtervleugel.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting