a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Nymphalidae

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming bekend is uit 1866.
Bescherming:4
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: circa 25 mm. De grondkleur van de vleugels is grijsachtig bruin. Zowel op de boven- als op de onderkant van de voor- en de achtervleugel staat een rij grote geelgerande zwarte oogvlekken. Op de onderkant van de vleugels zijn de oogvlekken witgekernd; op de achtervleugel liggen ze in een witte band.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting