a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Bruine vuurvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (3) | feedback (0)

Familie:Lycaenidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019Rode Lijst: kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Stabiel

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een schaarse standvlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden van de Veluwe, Drenthe en delen van Twente.

In het kort...
De bruine vuurvlinder is een schaarse standvlinder die in Nederland de noordgrens van zijn areaal bereikt.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting