a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Bruin blauwtje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (2) | feedback (0)

Familie:Lycaenidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019Rode Lijst: gevoelig
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Matige afname (p<0.01) **

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een vrij schaarse standvlinder die tegenwoordig vooral nog voorkomt in de duinen en in opspuitterreinen in Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Langs de grote rivieren is het bruin blauwtje op veel plaatsen verdwenen, maar lokaal komt hij daar nog wel voor. In Zuid-Limburg heeft de soort enkele populaties, die aansluiten bij het voorkomen in Duitsland en België.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: circa 13 mm. Zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje is de bovenkant van de vleugels bruin zonder bestuiving; langs de achterrand bevindt zich meestal een volledige rij opvallende oranje vlekken. De onderkant van de vleugels is lichtbruin; het vrouwtje heeft geen blauwe bestuiving. De zwarte vlekken op de onderkant van de voorvleugel zijn groot en opvallend, de zwarte vlekken op de achtervleugel zijn klein. De vleugeladers lopen door in de franje, waardoor deze geblokt lijkt.

Kenmerken rups: Tot 11 mm; vrij dik, naar de uiteinden versmald; lichaam groen met over de rug een purperachtig groene middenstreep met aan weerszijden een aantal donkergroene, schuine strepen; onder de spiracula loopt een gele, met rood afgezette lengtestreep; kop zwart, in het lichaam teruggetrokken.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto43872
foto43873