a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Alsophila aceraria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Najaarsboomspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Wordt tegenwoordig alleen nog maar af en toe in Midden- en Oost-Nederland waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

In het kort...
De najaarsboomspanner komt voor in oude loofbossen, maar wordt zelden meer waargenomen in Nederland en België.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting