a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nazomeruil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Een soort die vrijwel uitsluitend voorkomt in de duinen van Noord-Holland en op de Veluwe; lijkt achteruit te gaan. RL: ernstig bedreigd.

In het kort...
De nazomeruil, een zeldzame soort van de duinen en heiden, vliegt van begin augustus tot half november in één generatie.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting