a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)

Nekspindertje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Een soort waarvan de meeste waarnemingen uit Zuid-Limburg komen. In 2015 is er ook weer 1 in Gelderland waargenomen. Werd vroeger ook waargenomen in Noord-Brabant. RL: ernstig bedreigd.

In het kort...
Van het nekspindertje zijn slechts enkele waarnemingen bekend in Nederland.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting