a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts enkele waarnemingen bekend zijn.

In het kort...
De ni-uil is een trekvlinder, waarvan slechts enkele waarnemingen bekend zijn in Nederland.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting