a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sycon ciliatum (Fabricius, 1780)

Gewone zakspons
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Kalkspons (Marien)
Herkenning
Een langgerekte zakvormige spons met een opvallend 'kruintje', bestaande uit relatief lange, uit kalk opgebouwde skeletnaalden (spiculae). Kan tot circa 5 cm lang worden met een diameter van iets meer dan een 5 mm. Meestal veel kleiner. Helder wit soms iets gelig.
Te verwarren met:
Harige zakspons Sycon scaldiense. Deze lijkt op de Gewone zakspons, maar ziet er hariger uit door uitstekende spicula van soms meer dan 10 mm lang. In de Noordzee is misschien verwarring met buisvormige vormen van Grantia compressa mogelijk.
Auteurs: Floris Bennema
 
foto40167