a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ephydatia fluviatilis (Linnaeus, 1759)

Gewone zoetwaterspons
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Spons (Zoetwater)
Organisatie: EIS
Herkenning
Dikke korsten of klompen op waterplanten, stenen en beschoeingen. Grauw wit of gelig, in ondiep water vaak groen door symbiontische algen. Spons uit zoet en licht-brak water.
Te verwarren met:
Andere zoetwatersponzen. Een indirecte manier om de gewone zoetwaterspons te identificeren is de habitat: alle op zeeklei liggende zoete of zwak brakke wateren in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Groningen bevatten alleen deze soort, kennelijk vanwege het kleine beetje zout dat de bodem bevat.
Controle: Microscopisch onderzoek van sponzen met voortplantingsbolletjes is nodig voor zekere identificatie.
Auteurs: Floris Bennema