a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing, 1843

Bleekgroen rotswier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Tot 30 cm lang. Bleekgroen tot donkergroen. Voelt slap en zacht. Thallus (plantvorm) bestaat uit vertakte filamenten (één celrij dik). Vormt sponsachtige of wollige toefen. De zijtakken kunnen met vier vertakkingen per cel bij elkaar liggen. De vertakkingshoek is meestal groter dan 45 graden (wijd vertakt). De zijtakken zijn ingebogen en dragen vaak kleinere zijtakjes die aan één kant van de zijtak liggen (eenzijdig ingeplant). De topcellen zijn afgerond en cilindrisch. De hechtschijf bestaat uit rhizoïden (wortelharen).
Te verwarren met:
Bleekgroen rotswier is te verwarren met andere Cladophora-soorten. Er zijn 15 Cladophora-soorten in Nederland bekend op dit moment (januari, 2019). De soorten kunnen alleen worden onderscheiden met behulp van een microscoop en afmetingen van de cellen.
Controle: Foto en microscopische foto inclusief celafmetingen
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38928
foto38929
foto38930