a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Fucus vesiculosus Linnaeus, 1753

Blaaswier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (1) | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Tot 50 cm lang, met ca 2 cm brede vertakkingen. Olijfgroen tot bruin van kleur en met stevige textuur. Thallus (plantvorm) met vrij regelmatige, dichotome vertakkingen. Vooral kenmerkend zijn de luchtblazen, die paarsgewijs aan weerszijden van de duidelijke middenrib voorkomen en in de vork van vertakkingen. De receptacula (voortplantingsorganen) groeien aan het eind van een vertakking, zijn zelf onvertakt of eenmaal gevorkt en zijn sterk gezwollen. Bij een vorm van Blaaswier, Fucus vesiculosus forma mytili, ontbreken de drijfblazen en zijn de thallussegmenten smaller. Tweehuizige soort (voortplantingsorganen van verschillende geslachten komen voor op verschillende individuen).
Te verwarren met:
Blaaswier is vrij makkelijk te onderscheiden van andere soorten uit het geslacht Fucus vanwege de karakteristieke luchtblazen. Kleine zee-eik, Gezaagde zee-eik, F. guiryi en F. ceranoides hebben deze niet. In sommige situaties ontbreken de luchtblazen, bijvoorbeeld op plekken die sterk blootgesteld zijn aan golven en bij Fucus vesiculosus>/i> forma mytili. Blaaswier is dan te onderscheiden van Kleine zee-eik d.m.v. de groeivorm: Kleine zee-eik groeit gespiraliseerd, Blaaswier niet.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38908
foto38911