a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Porphyrostromium boryanum (Montagne) P.C.Silva, 1996

Blad-epifytwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Roodwier (marien)
Herkenning
Thallus (plantvorm) is microscopisch klein en bestaat uit een basale plaat (één cellaag dik), waaruit meerdere opgaande, lintvormige blaadjes ontspringen. De basale plaat is tot ongeveer 100 µm in diameter (maar vaak raken de platen van meerdere individuen elkaar) en 15 µm hoog. De opgaande blaadjes zijn tot enkele mm hoog en beginnen als filamenten die uit één rij cellen bestaan. Deze cellen delen in de lengte en zo worden de filamenten meerdere rijen cellen dik.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met Erythrotrichia-soorten, maar het thallus van Erythrotrichia bestaat uit een basis van enkele cellen met daaruit een enkele draad, terwijl P. boryanum een meercellige basis heeft en meerdere opgaande filamenten/blaadjes. P. boryanum kan ook verward worden met Bangia atropurpurea, maar B. atropurpurea heeft rhizoïden (wortelharen) in plaats van een basale plaat en groeit verder heel hoog in het getijdengebied. In een jong stadium (als het nog geen erecte filamenten heeft), is P. boryanum zeer moeilijk te onderscheiden van Sahlingia subintegra en Erythrocladia irregularis. Verder is P. boryanumte verwarren met andere Porphyrostromium-soorten; in Nederland komen die wel voor, maar die zijn nog niet gedetermineerd tot op soortniveau.
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos