a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Tot 30 cm lang. Bleekgroen van kleur. Voelt zacht aan. Thallus (plantvorm) is langgerekt, buisvormig aan de voet, maar verder lintvormig. De linten bestaan uit twee cellagen (de buiswanden van een enkele cellaag zijn tegen elkaar gedrukt) en kunnen 1-8 cm breed zijn. De randen zijn vaak geplooid. Het thallus is meestal onvertakt, maar er kunnen wel ‘proliferaties’ (uitgroeisels) bij de voet aanwezig zijn.
Te verwarren met:
Ulva-soorten zijn zeer variabel en daardoor moeilijk van elkaar te onderscheiden. Macroscopisch kan er meestal alleen onderscheid worden gemaakt tussen de “Zeesla”-groep (de bladvormige Ulva-soorten) en de “Darmwier”-groep (de buisvormige Ulva-soorten, die vroeger het geslacht Enteromorpha vormden). Voor verder onderscheid is een microscoop nodig, waarmee gekeken kan worden naar organisatie van de cellen, de chloroplasten en het aantal pyrenoïden (kleurloos onderdeel van het chloroplast) per cel.
Controle: Foto en microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38961
foto38962