a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Theora lubrica Gould, 1861

Vensterglasschelp
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Marien)
Herkenning
Schelp ca. 16 x 7 mm. Glasachtig doorschijnend wit met een dunne glanzende geelwitte opperhuid. Dunschalig en breekbaar. Ovaal-langwerpig, de top ligt vrijwel in het midden. De achterzijde is iets toegespitst. Buitenzijde glad, alleen fijne groeilijnen. Slot heterodont, slotband deels uitwendig, met onder de top een kleine driehoekige ligamentholte. Rechterklep met twee cardinale en twee laterale tanden, linkerklep met een cardinale en twee laterale tanden. Aan de binnenkant loopt van iets voor de top schuin omlaag naar de onderrand een dwarsgeplaatste richel. Twee vrijwel gelijke spierindruksels, wijde mantelbocht.
Te verwarren met:
Lijkt op soorten uit het genus Abra. Met name op de Witte dunschaal Abra alba en de Glanzende dunschaal Abra nitida. Vooral de laatste heeft ongeveer dezelfde vorm, maar een inwendige richel ontbreekt en deze soort leeft in puur mariene omstandigheden verder weg in de Noordzee.