a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hippolyte varians Leach, 1814 [in Leach, 1813-1814]

Veranderlijke garnaal
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Mariene kreeftachtige. Garnaal.
Herkenning
Tot 32 mm. Kleur uiterst variabel (veranderlijk). Op sponzen vaak vrijwel geheel of deels wit of geelachtig, op wieren vaak bruin of groen (vaak bijna egaal grasgroen op Zeesla, met al dan niet een witte/gele middenstreep). Ook blauwe en blauwgrijze dieren met fijne zwarte stipjes komen voor, vooral 's nachts. Er zijn nog diverse andere kleuren en -patronen, waaronder doorzichtige dieren met een bruine marmering of met een witte rugstreep. De voelsprieten zijn gewoonlijk kleurloos. Het achterlijf is opvallend sterk gebocheld. Het verlengde puntige deel van het ruschild (rostrum) is lang en recht, of iets omhooggebogen aan de punt. Aan de bovenzijde zitten 2 kleine, naar voren wijzende stekelvormige tanden: één net boven het oog en één vlak bij de punt. Op de onderzijde van het rostrum zitten ook meerdere (2-4) tandjes. De laatste drie paar poten (pereiopoda) zijn veel langer dan de eerste twee. De schaarpoten zijn bovendien nog korter dan het tweede paar. Het zesde achterlijfsegment is tweemaal langer als het vijfde segment. Het telson in het staartdeel is afgerond en draagt 2 paar stekels. Op de lichaamssegementen en het rugschild kunnen borstelige bosjes haren (setae) staan. Door de schutkleuren is de soort vaak moeilijk te ontdekken.
Te verwarren met:
Andere (steur-)garnalen. Qua naamgeving kan verwarring ontstaan met een andere garnalensoort: Palaemon varians, de Brakwatersteurgarnaal. Sommige oude boekjes gebruiken de Nederlandse naam 'Veranderlijke steurganaal/steurkrab' voor beide soorten. H. varians is echter het meest 'veranderlijk' (vergelijk de Engelse naam 'Chameleon prawn') en past het patroon razendsnel aan de ondergrond aan. Alleen P. varians is bovendien een 'echte' steurgarnaal. Verschillen zitten onder meer in het rostrum (meer stekels bij de laatste) en in de schaarpoten. Ook de biotoop verschilt.
Auteurs: 1