a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pontophilus spinosus (Leach, 1816)

Veelpuntsgarnaal
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Mariene kreeftachtige. Garnaal.
Herkenning
Tot circa 50 mm lang. Kleur: lichaam met vaak dicht opeenstaande gemarmerde roodbruine vlekken en vaak ook groenachtige vlekken. Op het rugschild en vooral de achterste lichaamssegmenten, telson en uropoden bovendien vaak duidelijke witte vlekken. Vooraan heeft de oogkas (orbita) een insnijding in het midden. De voorranden van het schild hebben scherpe hoeken. Ook de beide zij-voorkanten van het rugschild zijn duidelijk gestekeld, aan beide zijden zowel op de onderste als op de daarop liggende deklaag. Bovenop in het midden, is een duidelijk rijtje van 4-6 stekels aanwezig. Het rostrum steekt niet verder dan de ogen. Het is een opvallend klein, afgeplat, naaldvormig puntje met aan beide kanten een stekeltje. De ogen staan op korte stelen. Van de antennulen is het eerste segment langer dan het tweede, dat weer langer is dan het derde. Twee enkelvoudige flagellen. Antennen matig lang, ongeveer een derde van het lichaam of minder. Eerste paar poten kort en breed, met klapscharen (subchelaat) en vertakkend in een kleine exopodiet. Tweede potenpaar zeer kort en iets verdikt, ongeveer de helft van de merus van het eerste potenpaar, met een dactylus die ongeveer de halve lengte is van de propodus. De vingers zijn smal en langer dan de palma. Derde periopode zeer lang en slank. Vierde en vijfde potenparen korter en breder dan derde en onderling bijna gelijk. De eesrte vier lichaamssegmenten hebben afgeronde zij-onderkanten, de vijfde eindigt meer puntig. Op de bovenzijden kunnen één (eerste segment) of twee (vijfde en zesde segment) lengtekielen staan. Het telson is lang en versmalt plotseling voorbij de basis. Het eindigt in een scherpe punt met aan beide zijden drie stekels. De zijkanten van het telson hebben beide twee beweegbare stekels. De uropoden zijn ongeveer even lang als het telson.
Te verwarren met:
De Veelpuntsgarnaal Pontophilus spinosus lijkt op de Driepuntsgarnaal Philocheras trispinosus, de Tweepuntsgarnaal Philocheras bispinosus en de Gebandeerde puntsgarnaal Philoceras fasciatus. Verschillen zitten in de vorm en het aantal langwerpige stekels op de bovenzijde van het rugschild (carapax) en in het kleur-/banderingspatroon op het lichaam (bij P. fasciatus).