Soortenlijst per atlasblok

Met dit hulpmiddel kun je van een atlasblok de gevonden soorten vanaf een bepaald jaar opvragen. Deze gegevens zijn gelijk aan de kaartstippen in de atlas.

Bij jaartallen kleiner dan 1975 kan de soortenlijst minder nauwkeurig worden. Van veel oude waarnemingen is het jaartal niet precies bekend. Deze zijn vaak afgerond op tien jaar. Ook komen er bij oude waarnemingen regelmatig gecombineerde soorten voor. Deze zijn te herkennen aan het /-teken in de naam of de aanduiding s.l. (sensu lato).

             - 


Mossen1990
Soortenlijst

21 soorten gevonden sinds 1990
  Wetenschappelijke naamNederlandse naamZeldzaamheidRode Lijst
Atrichum undulatum Groot rimpelmosaaTNB
Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmosaaTNB
Brachythecium albicans Bleek dikkopmosaaaTNB
Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmosaaaTNB
Bryum Knikmos (G)  
Bryum capillare Gedraaid knikmosaaaTNB
Bryum radiculosum MuurknikmosaTNB
Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltjeaaaTNB
Dicranum montanum Bossig gaffeltandmosaTNB
Fontinalis antipyretica Gewoon bronmosaTNB
Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmosaaaTNB
Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmosaaaTNB
Hypnum cupressiforme / H. andoi Gewoon klauwtjesmosa 
Hypnum jutlandicum HeideklauwtjesmosaaTNB
Kindbergia praelonga Fijn laddermosaaaTNB
Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmosaaaTNB
Mnium hornum Gewoon sterrenmosaaTNB
Orthotrichum diaphanum Grijze haarmutsaaaTNB
Plagiomnium affine Rond boogsterrenmosaaTNB
Plagiothecium laetum Krom platmosaaTNB
Tortula muralis Gewoon muursterretjeaaaTNB

© NDFF 2020