a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:ernstig bedreigd
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:zeer sterk afgenomen
beschrijving

Hoofdas heldergroen, zelden met kalkaanslag, tot 1 mm dik; Schors diplostich, meestal tylacanth; Stekels alleenstaand, aan de basis opgezwollen, toegespitst, tot 1 mm lang, bovenaan de plant talrijk, onderaan rudimentair; Stipulae soms gedeeld, bovenste rij tot 1 mm lang, onderste rij korter; Takken tot 3 cm lang, 1-4 beschorste segmenten; Bracteae voorste (adaxiaal) tot 1 mm lang, achterste (abaxiaal) korter; Eindtak / eindsegment onbeschorst, lang, 2-3 cellig; Eindcel klein, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 1 mm lang; 0,7 mm breed, vaak met een kalkhulsel; Antheridiën tot 0,6 mm in diameter; Oösporen tot 0,7 mm lang; 0,5 mm breed; Oösporenmembraan met kleine korrels.
 
foto7670
foto7671
foto7672