a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nitella hyalina (DC.) Agardh

Klein glanswier
soortinformatie | taxonomie | trend

Familie:Characeae
Status:kwetsbaar
Voorkomen:zeldzaam
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas grijsgroen, met lange internodien, tot 0,8 mm dik; Schors afwezig; Stekels geen; Stipulae geen; Takken gewone takken 2-3 x vertakt, accessorische takken 1-2 x vertakt; Bracteae geen; Eindtak / eindsegment eindtakken vrij lang, 2 cellig; Eindcel klein, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,5 mm lang; 0,4 mm breed; Antheridiën tot 0,4 mm in diameter; Oösporen tot 0,3 mm lang; 0,3 mm breed; Oösporenmembraan met kleine korrels.
 
foto8116
foto8117
foto8118
foto8120
foto8122
foto7739
foto7740
foto7741
foto7742
foto7743
foto7744
foto7745