a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tolypella glomerata (Desvaux in Loiseleur) Leonhardi

Klein boomglanswier
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:kwetsbaar
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:matig afgenomen
beschrijving

Hoofdas grijsgroen, tot 1 mm dik; Schors afwezig; Stekels geen; Stipulae geen; Takken steriel niet vertakt, fertiel met 1 krans zijstralen; Bracteae geen; Eindtak / eindsegment 2-4 cellig; Eindcel lang, stomp; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,55 mm lang; 0,35 mm breed; Antheridiën tot 0,4 mm in diameter; Oösporen tot 0,4 mm lang; 0,3 mm breed; Oösporenmembraan met 'macaroni' structuur (vermiculaat).
 
foto7765
foto7766
foto7767
foto7773