a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nitella capillaris (Krocker) J. Groves & Bullock-Webster

Kleinhoofdig glanswier
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:(niet bedreigd)
Voorkomen:zeldzaam
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas donkergroen, tot 0,8 mm dik; Schors afwezig; Stekels geen; Stipulae geen; Takken 1 x vertakt; Bracteae geen; Eindtak / eindsegment vrij lang, 1 cellig; Eindcel vrij lang, spits; Een- of tweehuizigheid tweehuizig; Oögoniën tot 0,55 mm lang; 0,45 mm breed; Antheridiën tot 0,6 mm in diameter; Oösporen tot 0,4 mm lang; 0,3 mm breed; Oösporenmembraan met grote korrels of papillen.
 
foto7732
foto7733