a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara globularis var. hedwigii (Agardh ex Bruzelius) Zaneveld

Breekbaar kransblad (var. hedwigii)
soortinformatie | taxonomie | literatuur (1) | trend

Familie:Characeae
Status:met uitsterven bedreigd
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:zeer sterk afgenomen
beschrijving

Hoofdas licht- tot donkergroen, tot 0,9 mm dik , internodiën 1-3 x de lengte van de takken; Schors triplostich, regelmatig isostich; Stekels rudimentair; Stipulae rudimentair, de bovenster rij soms iets langer dan de onderste; Takken tot 10 cm lang, recht; Bracteae voorste en achterste ongeveer even lang als het oogonium; bracteolae korter dan het oogonium; Eindtak / eindsegment 1-3 cellig; Eindcel kort, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 1 mm lang; 0,6 mm breed; Antheridiën tot 0,45 mm in diameter; Oösporen tot 0,8 mm lang; 0,45 mm breed, vaak met kalkomhulsel; Oösporenmembraan met kleine korrels.
 
foto7702