a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara globularis var. globularis

Breekbaar kransblad (var. globularis)
soortinformatie | taxonomie | literatuur (1) | trend

Familie:Characeae
Status:(niet bedreigd)
Voorkomen:algemeen voorkomend
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas licht- tot donkergroen, tot 0,9 mm dik , internodiën 1-3 x de lengte van de takken; Schors triplostich, regelmatig isostich; Stekels rudimentair; Stipulae rudimentair; Takken tot 3 cm lang, recht; Bracteae voorste ongeveer even lang als het oogonium, achterste rudimentair tot kort; bracteolae korter dan het oogonium; Eindtak / eindsegment 1-3 cellig; Eindcel kort, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 1 mm lang; 0,6 mm breed; Antheridiën tot 0,45 mm in diameter; Oösporen tot 0,8 mm lang; 0,45 mm breed, vaak met kalkomhulsel; Oösporenmembraan met kleine korrels.
 
foto7703
foto7706
foto7707
foto7708
foto7709
foto8114