a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara contraria var. hispidula A. Braun

Brokkelig kransblad (var. hispidula)
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:ernstig bedreigd
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:matig afgenomen
beschrijving

Hoofdas tot 0,8 mm dik; Schors diplostich, tylacanth; Stekels stomp, vrij lang, uitstaand; Stipulae meestal alleen de bovenste rij goed ontwikkeld, stomp; Takken tot 2 cm lang, 2-5 beschorste segmenten; Bracteae voorste ongeveer even lang als het oogonium, achterste rudimentair; bracteolae tot 2 x de lengte van het oogonium; Eindtak / eindsegment kort, onbeschorst, 2-4 cellig; Eindcel kort, spits of stomp; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,8 mm lang; tot 0,65 mm breed, meestal met een dikke kalkomhulsel; Antheridiën tot 0,4 mm in diameter; Oösporen tot 0,7 mm lang; tot 0,3 mm breed, vaak met duidelijke lijsten; Oösporenmembraan vrijwel glad.
 
foto7698