a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara canescens Desvaux & Loiseleur in Loiseleur

Brakwater kransblad
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:ernstig bedreigd
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:zeer sterk afgenomen
beschrijving

Hoofdas tot 0,7 mm dik; Schors haplostich; Stekels 1-3 bij elkaar, zeer talrijk, tot 2 mm lang, dun, spits; Stipulae tot 1,5 mm lang, dun, spits; Takken tot 1 cm lang, 4-5 beschorste segmenten; Bracteae tot 1,5 mm lang; Eindtak / eindsegment onbeschorst, kort, 1-2 cellig; Eindcel klein, spits; Een- of tweehuizigheid tweehuizig, in Nederland alleen vrouwelijke planten gevonden; Oögoniën tot 0,65 mm lang; 0,5 mm breed; Antheridiën (tot 0,7 mm in diameter); Oösporen tot 0,5 mm lang; 0,35 mm breed; Oösporenmembraan glad.
 
foto7684
foto7685
foto7686
foto33708
foto37874
foto37875