a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis, 1863

Klein geleiwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Roodwier (marien)
Herkenning
Tot 1-2 cm hoog. Donkerpaarsrood tot zwart van kleur. Thallus (plantvorm) is zodevormend, met kruipende en opgaande delen. Het kruipende gedeelte bestaat uit cilindrische assen die 100-150 µm in diameter zijn en met korte hechtvoetjes op regelmatige afstanden. De opgaande delen bestaan uit bladvormige assen die onregelmatig vertakt zijn. De bladvormige delen zijn 1 mm breed en tot 1,5 cm hoog.
Te verwarren met:
Klein geleiwier is te verwarren met andere zodevormende soorten uit het getijdengebied: Caulacanthus okamurae en Korstmoswier. Korstmoswier groeit echter veel hoger in het getijdengebied. Caulacanthus okamurae bestaat volledig uit cilindrische assen en heeft geen opgaande, bladvormige delen zoals Klein geleiwier. De meer verwante soort Vlak geleiwier is regelmatig vertakt, wordt veel groter dan Klein geleiwier en komt voor in het lage getijdengebied en het sublittoraal.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto39144
foto39145
foto39148
foto39149
foto39150