a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Planosiphon filiformis (Batters) Santiañez & Kogame, 2013

Smal dunsteeltje
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Tot 8 cm lang (in Nederland vaak niet langer dan 2 cm), hooguit 0.5 mm breed. Lichtbruin tot geelbruin van kleur. Voelt dun en slap aan. Thallus (plantvorm) bestaat uit lijnvormige blaadjes die vaak gespiraliseerd/gedraaid zijn en in bosjes bijeen staan. Ze zijn vastgehecht aan het substraat met basale filamenten. Aan de basis is het blad bijna rond en hogerop is het blad afgeplat (ongeveer 100 µm dik). De epidermiscellen (cellen die aan het oppervlak liggen) zijn niet groter dan 8x15 µm en hebben één plaatvormige chromatofoor (onderdeel van de cel dat pigment bevat) per cel. Bij dwarsdoorsnede van het thallus is vaak een centrale holte te zien. Exemplaren kunnen al fertiel zijn bij een lengte van 1 cm. en hebben dan over het gehele blad (op het meest basale deel na) sporangia (voortplantingsstructuren) die iets donkerder gekleurd zijn dan de rest van het blad. Zodra de sporangia leeg zijn (na het vrijkomen van de sporen), blijven hier lichte vlekken achter.
Te verwarren met:
Petalonia filiformis is te verwarren met het Dunsteeltje (Petalonia fascia) en Planosiphon zosterifolius (voorheen Petalonia zosterifolia). P. filiformis is echter veel smaller en kleiner, en groeit vaak gespiraliseerd. Verder kan de soort verward worden met kleine of jonge exemplaren van Saucijsjeswier (Scytosiphon lomentaria), vanwege de vaak aanwezige holle delen. Saucijsjeswier heeft echter een volledig holle, centrale ruimte, terwijl P. filiformis hoogstens holle delen heeft. Verder heeft Saucijsjeswier parafysen (steriel celdraadje dat tussen of rond de voortplantingsorganen is geplaatst) die bij P. filiformis ontbreken. Volwassen exemplaren van Saucijsjeswier worden duidelijk groter en hebben regelmatige insnoeringen.
Controle: Macroscopische foto waarop afmetingen (breedte en lengte van blad) en indien aanwezig sporangia te zien zijn, of microscopische foto waarop de holle delen en afwezigheid van parafysen rondom de sporangia te zien zijn.
Auteurs: Luna van der Loos