a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758)

Ovale poelslak
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (1) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Zoetwater)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Huisje tot 18 x 13 mm. Lichtbruin tot geelgroen. Eivormig samengedrukt-kegelvormig, met tot 5 matig bolle windingen en een opvallend hoge en wijde mondopening die circa 3/4 van de totale hoogte inneemt. Deze is scherp en niet of slechts weinig verdikt. Aan de onderzijde en rond de columella licht omgeslagen. De columellaire plooi is iets gedraaid. De sculptuur bestaat uit vrij fijne en soms grovere groeilijnen. Een enkele keer zijn onderaan ook vage, gevouwen spiraalribbels aanwezig. De topwinding is matig scherp. De navel is geheel of grotendeels bedekt. Geen afsluitplaatje (operculum) in de mond. Deze soort was vroeger bekend onder de naam Radix ovata.
Te verwarren met:
Radix labiata Begroeide poelslak. Het onderscheid is soms moeilijk en dan kan alleen anatomisch onderzoek tot een zekere determinatie leiden. Over het algemeen worden vondsten van beide soorten doorgegeven als: ‘Ovale poelslak’ en 'Ovale poelslak-complex'.
 
foto33115
foto33114