a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Steenrivierkreeft
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Kreeftachtige. Zoetwaterkreeft (Decapoda).
Herkenning
Lengte tot 11 cm, meestal circa 8 cm (Mannetjes). Vrouwtjes blijven kleiner. Bovenzijde min of meer eenkleurig roodbruin of bruin, soms grijsgroen, onderzijde lichter. Onderzijde scharen crèmekleurig. Vingers van de scharen vaak met oranje tinten, met name de basis van de beweegbare vinger is vaak oranje. Ook bij de aanhechting van de andere poten vaak wat oranje. Carapax (rugschild) bol, ovaalrond, overgaand in een smal, vrij lang, toegespitst rostrum met een spits acumen. De zijkanten daarvan hebben opstaande kielvormige randen, zodat het lijkt alsof boven de ogen scherpe (soms oranje!) wenkbrauwen staan. Op het rostrum achter het oog kan een stekeltje staan. Achter de cervicale groeve geen duidelijke stekels. Het lichaamsoppervlak is verder vrij glad, hoogstens wat korrelig. Op de scharen zijn de knobbels wel duidelijk grover. De scharen zijn matig lang, niet opvallend breed of bol en (zoals bij alle soorten) bij de mannetjes groter. Op de carpus (pootlid direct na de schaar) zit géén opvallende stekel, hoogstens een stompe knobbel. Aan twee paar van de overige poten zitten kleine smalle scharen. Van de antennen (voelsprieten) op de kop kan het langste paar ruim de helft van de totale lichaamslengte worden. De antennale schub (verbreed uitsteeksel aan de basis van de antenne) is onderaan duidelijk gezaagd. De zes achterlijfsegmenten (abdomen) zijn nogal breed en opzij wat hoekig, maar niet sterk toegespits (zoals bij de Turkse rivierkreeft Pontastacus leptodactylus). Uropoda van het staartstuk afgerond, duidelijk behaard, telson eveneens afgerond en behaard, qua vorm vrijwel gelijk aan de uropoda.
Te verwarren met:
Lijkt soms op de Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus. Wijkt o.a. daarvan af door de bleke schaaronderzijde en de gezaagde antennale schub. A. torrentium behoort Europees gezien tot de meest bedreigde soorten (o.a. IUCN Red List, Appendix III Conventie Bern en de Habitatrichtlijn. De soort wordt onder andere door de Kreeftenpest bedreigd.