a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Cyprinidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Niet bedreigd
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016algemeen
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: eurytoop
Herkenning
Brasem (Abramis brama) is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte vis die behoort tot de karperachtigen (Cyprinidae). De kop is relatief klein met een uitstulpbare onderstandige bek. De jonge dieren hebben zliverkleurige flanken, oudere brasems hebben een donkergrijze tot donkerbruine kleur. In de paaitijd krijgen de mannetjes witte paaiuitslag. De soort kan tot 80 cm lang worden maar wordt in Nederland doorgaans niet groter dan ruim 60 cm. Brasem kan van gelijkende soorten onderscheiden worden op basis van het aantal vinstralen in de anaalvin (24-32) en het aantal rijen schubben tussen de zijlijn en rugvin (11-12). Kolblei heeft een groter oog en minder schubben tussen de zijlijn en rugvin (7-9), Donaubrasem heeft een langere anaalvin (41-48 vinstralen) en blauwneus heeft een verdikte neus en u-vormige bek.
 
foto38218