a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | taxonomie | feedback (0)

Familie:Bramidae
Typering: Mariene vissoort
Auteur: RHB / IvL
Herkenning
Het lichaam is sterk zijdelings afgeplat en hoog, met een gedrongen bouw. Gemiddeld 40 cm (maximaal 100 cm). Aan de rugzijde donker groengrijs tot bruin, de flanken zijn zilverachtig. (Na de dood verkleuren de vissen naar zwart). De kop is stomp, met in het midden een relatief groot oog. De bek is verhoudingsgewijs klein, bovenstandig en heeft scherpe kleine tandjes. Eén rugvin. Deze begint iets voor het midden, is aanvankelijk hoog-driehoekig, maar naar achteren veel smaller. De anaalvin heeft ongeveer dezelfde vorm, maar begint verder naar achteren (achter het midden). De staartvin is sterk gevorkt en sikkel- of boemerangvormig. De borstvinnen zijn opvallend lang, vrij smal en lopen in een scherpe punt uit. De buikvin is klein. Over het hele lichaam, uitgezonderd de snuit, zitten relatief kleine, maar wel zeer duidelijke schubben. Op de zijlijn zijn dat er 70-90.
Te verwarren met:
Lijkt qua vorm op geen enkele andere vis. Er zijn wereldwijd nog wel andere Brama-soorten, maar die komen niet in het Noordzeegebied. Wordt qua naam nog wel eens verward met de Zwarte vis (ook vanwege de kleur) maar deze vis, eveneens een diepwatersoort is smaller en heeft een heel andere vorm.
Auteurs: RHB / IvL