a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | feedback (0)

Familie:Pleuronectidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Niet bedreigd
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: katadroom
Typering: Mariene en brakwater-vissoort
Auteur: WV / RHB
Herkenning
Platvis met plomp, min of meer ruitvormig- ovaal lichaam. Ogen meestal op de rechterzijde (bij 10-20 % echter juist op de linkerzijde). Gemiddeld circa 25–30 cm (maximaal 60 cm). Grijsbruin tot groenachtig met soms donkere en lichte vlekjes, zelden of nooit grote, duidelijk ronde, oranjerode stippen zoals bij de schol. Lichaam vleziger dan bij andere platvissen. Mond relatief klein. De huid heeft kenmerkende beenachtige knobbeltjes langs de zijlijn.Schubben langs de basis van de rug en anaalvin ook ruwer. Verder is de huid glad is. Staartvin duidelijk recht afgesneden. De rugvin zit aan de rechterzijde, deze en de anale vin lopen ononderbroken door tot aan de staart.
Te verwarren met:
De Bot kan gemakkelijk worden verward met Schol en Schar. Er staan echter nauwelijks duidelijke vlekken op de (donkere) bovenzijde, terwijl er een duidelijke rij knobbeltjes op de zijlijn aanwezig is. De Bot heeft ook een dikker lichaam dan de schol en een duidelijk recht afgesneden staart.
Auteurs: WV / RHB
 
foto42789
foto38216
foto42790
foto42791
foto38215