a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lolium × hybridum Hausskn.

Italiaans x Engels raaigras
algemeen | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa