a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pulmonaria saccharata Mill.

Italiaans longkruid
algemeen | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Boraginaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa