a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lolium multiflorum Lam.

Italiaans raaigras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aaras is ruw. De aartjes zijn afgeplat en staan in twee  rijen met de smalle kant naar de as gekeerd. Het onderste kelkkafje heeft zeven  nerven, en is half zo lang als het aartje. Het onderste kroonkafje is 7-8 mm lang en genaald. [meer]
 
foto23101
foto24805
foto24806
foto17609
foto13191
foto17608
foto32764
foto13190