a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Trifolium incarnatum L.

Inkarnaatklaver
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend en bloei

Familie:Fabaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Ecologie & verspreiding
Inkarnaatklaver staat op zonnige, matig droge tot vochtige, kalkarme tot kalkhoudende, voedselarme zandgrond, maar ook op leem, klei en veen (mits voldoende zandig). Ze verdraagt regelmatige maaien sl... [meer]
 
foto20268
foto17583
foto17584
foto27508
foto27509
foto46025
foto46026
foto24803
foto24804