a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
soortinformatie | taxonomie | literatuur (1) | trend

Familie:Characeae
Synoniemen:Chara intermedia
Status:uitgestorven
Voorkomen:verdwenen
Trend:soort is niet meer aanwezig
beschrijving

Hoofdas blauwgroen tot olijfgroen, met veel kalkaanslag, tot 1,5 mm dik, internodiën 2-3 x de lengte van de takken; Schors diplostich, jonge delen tylacanth, oude internodiën schijnbaar aulacanth maar op doorsnede zichtbaar tylacanth; Stekels kort, meestal enkele lange stekels vlak boven de knopen, stomp, vaak 2 bij elkaar; Stipulae kort, stomp; Takken tot 2 cm lang, met circa 4 beschorste segmenten; Bracteae voorste (adaxiaal) vrij lang, achterste (abaxiaal) rudimentair, bracteolae langer dan het oogonium; Eindtak / eindsegment onbeschorst, 2-3 cellig; Eindcel lang, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 1 mm lang; 0,7 mm breed; Antheridiën tot 0,6 mm in diameter; Oösporen tot 0,7 mm lang; 0,45 mm breed; Oösporenmembraan glad.
 
foto7717