a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tolypella prolifera (Ziz ex A. Braun) Leonhardi

Groot boomglanswier
soortinformatie | taxonomie | trend

Familie:Characeae
Status:kwetsbaar
Voorkomen:zeldzaam
Trend:sterk afgenomen
beschrijving

Hoofdas grijsgroen, tot 3 mm dik; Schors afwezig; Stekels geen; Stipulae geen; Takken steriel niet vertakt, fertiel met 1-2 kransen zijstralen; Bracteae geen; Eindtak / eindsegment 2-4 cellig; Eindcel kort, spits, soms afgevallen, de takken hebben dan een lange stompe eindcel; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,55 mm lang; 0,45 mm breed; Antheridiën tot 0,3 mm in diameter; Oösporen tot 0,4 mm lang; 0,35 mm breed; Oösporenmembraan glad.
 
foto7774