a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara vulgaris var. longibracteata (Kützing) J.Groves & Bullock-Webster

Gewoon kransblad (var. longibracteata)
soortinformatie | taxonomie | literatuur (2) | trend

Familie:Characeae
Status:(niet bedreigd)
Voorkomen:vrij zeldzaam
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas grijsgroen, meestal met kalkaanslag, tot 1 mm dik; Schors diplostich, aulacanth; Stekels rudimentair tot kort, dik, stomp, tegen de as aan gedrukt, vrijwel altijd alleenstaand; Stipulae in 2 rijen, kort, dik, stomp; Takken tot 3,5 cm lang, uitstaand of iets ingebogen; 0-2 beschorste segmenten; Bracteae achterste (abaxiaal) niet ontwikkeld, voorste (adaxiaal) tot 7 mm lang; Eindtak / eindsegment onbeschorst, 3-4 cellig, lang; Eindcel kort, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 0,7 mm lang; 0,5 mm breed; Antheridiën tot 0,5 mm in diameter; Oösporen tot 0,6 mm lang; 0,4 mm breed; Oösporenmembraan vrijwel glad.
 
foto7731