a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara connivens Salzmann ex A. Braun

Gebogen kransblad
soortinformatie | taxonomie | trend

Familie:Characeae
Status:kwetsbaar
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:matig afgenomen
beschrijving

Hoofdas heldergroen, tot 0,4 mm dik; Schors triplostich, isostich; Stekels rudimentair; Stipulae rudimentair; Takken met 6-7 beschorste segmenten, bij mannelijke plant kort, ingebogen en bij vrouwelijke plant langer en meer uitgespreid; Bracteae rudimentair, bracteolae tot 0,8 mm lang, op vrouwelijke planten onder het oogonium een extra bracteoolcel ontwikkeld; Eindtak / eindsegment kort, onbeschorst, 1-2 cellig; Eindcel klein, spits; Een- of tweehuizigheid tweehuizig; Oögoniën tot 0,75 mm lang; 0,4 mm breed; Antheridiën tot 1 mm in diameter; Oösporen tot 0,65 mm lang; 0,3 mm breed; Oösporenmembraan glad.
 
foto7687
foto7688
foto7689
foto7690
foto7691
foto7692
foto7693
foto7694