a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)

Lente-orvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Drepanidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt op de hogere zandgronden in de oostelijke helft van het land voor; op sommige vliegplaatsen kan deze soort zeer talrijk zijn. Ook op Terschelling en in de duinen van Noord-Holland wordt deze soort geregeld waargenomen. In 2009 is de soort voor het eerst in Zeeland waargenomen. RL: kwetsbaar.

In het kort...
De lente-orvlinder heeft oranje antennen en vliegt in maart en april.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting