a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)

Lichte korstmosuil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012niet bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit de kustprovincies. RL: niet bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 12-14 mm. De voorvleugel van deze uil loopt enigszins smal toe maar heeft een stompe vleugelpunt; de achterrand is gebogen en gaat geleidelijk over in de binnenrand. De grondkleur van de vleugel is lichtgrijs tot wit met een geel- of groenachtige tint. Op de vleugel bevinden zich groene, grijsachtige groene en soms oranje vlekken; zowel de kleur als de uitgebreidheid van de vlekken kunnen variëren. De dwarslijnen en de niervlek zijn meestal goed zichtbaar.
Kenmerken rups: Tot 20 mm; blauwachtig grijs, soms met een sterke zwartachtig grijze zweem; over de rug een band van pijlvormige, oranje vlekken; onderzijde licht blauwachtig grijs; kop glimmend zwart.