a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)

Liesgrasboorder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012onvoldoende bekend

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer zeldzaam. Deze soort kwam in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voor in Salland en Midden-Limburg. In 1993 en 1994 zijn nog enkele exemplaren waargenomen in Hasselt en daarna is de liesgrasboorder jarenlang niet meer gezien in Nederland. In 2008 werd echter opnieuw een exemplaar waargenomen in Hasselt, dus het lijkt erop dat zich daar een kleine populatie bevindt. Ook op enkele andere locaties in het land wordt deze soort de laatste jaren af en toe waargenomen.
Herkenning
Kenmerk: Deze vrij kleine uil is te herkennen aan de opvallende 'boemerang-vormige' witte niervlek, waarvan de binnenste punt naar de vleugelwortel wijst tot voorbij de eveneens witte ringvlek.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting