a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Lichtgrijze uil
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Noctuidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Vrij zeldzaam. Een soort die verspreid over het land af en toe wordt waargenomen; de meeste waarnemingen komen uit het zuiden van het land. RL: niet bedreigd.

In het kort...
Een soort van loofbossen en parken is de lichtgrijze uil, die echter slechts zeer zelden wordt waargenomen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting