a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Goodallia triangularis (Montagu, 1803)

Kleine astarte
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (1) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Marien)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelp tot 3 mm. Geelwit tot lichtbruin, opperhuid oranjebruin. Soms met oranjerode stralende kleurlijnen. Stevige schelp. Scheef-driehoekige vorm. Oppervlak glad, met alleen concentrische groeilijnen. Heterodont, grof slot. Onderrand aan de binnenkant gecreneleerd. Mantellijn zonder bocht.